V gréckokatolíckom chráme v Choňkovciach sa na sviatok bl. hieromučeníka Metoda Trčku stretli zástupcovia cirkvi i verejného života, aby sa spoločne modlili za pokoj na Ukrajine.

Svätú liturgiu slávili vladykovia Milan Chautur z Košíc a Milan Šášik z Užhorodu, prítomní boli aj gen. konzulka SR na Ukrajine Janka Burjanová, riaditeľ lesného závodu v Mukačeve Ivan Kostov a ďalší hostia.

 

 V kázni vladyka Milan Chautur priblížil život a obetu bl. Metoda, predstaveného michalovskej rehole redemptoristov východného obradu, ktorý sa voľakedy osobne zúčastnil na misiách v tejto farnosti. Modlitbový deň pokračoval výstupom na vrch Malý Koňuš na kóte 202, kde spolu s veriacimi sa vladykovia pri kríži pomodlili Moleben k bl. Metodovi. Vladyka Šášik vyslovil obavy o vývoj na Ukrajine a poďakoval sa za spoločne prežitý deň v nádeji na pokojný život.