Otázky spojené s láskou a vzťahmi zaujímajú asi každého (normálneho) mladého človeka.

Odpovede, ktoré nám ponúkajú médiá sú zväčša iba klamstvá.


Viac o láske a vzťahoch v jednej z prednášok o. Pavla Hudáka.